ગભરાતા નઈ; વાવાઝોડાને લઇને તમારું નેટવર્ક કામ ન કરે તો, આ રીતે કોઈ પણ કંપનીનું નેટવર્ક વાપરી શકશો

there is no network in mobile during a cyclone

ચક્રવાત “બિપરજોય” અસરગ્રસ્ત વિસ્તારો!; જો તમારી સબસ્ક્રાઈબ કરેલી ટેલિકોમ સેવાઓ કામ ના કરે …

Read more